Werken met GIANTT data

GIANTT data kan worden geanalyseerd in ons Department in het University Medical Center Groningen. Daarnaast is het mogelijk een dataset for extern gebruik te verkrijgen met de voorwaarde dat aan alle data veiligheid en privacy wetgeving wordt voldaan. GIANTT heeft hiervoor een standard operating procedure.