Onderzoek met GIANTT: wat en waarom?

Welke voordelen biedt GIANTT onderzoek mijn praktijk(voering) en/of patiënt?

Uit klinisch onderzoek, veelal uitgevoerd in specialistische tweedelijnscentra, blijkt dat met intensieve diabetes behandeling veel gezondheidswinst is te behalen. Onduidelijk is echter of deze positieve resultaten ook gelden voor uw eerstelijns huisartssetting. Slechts een deel van de vaak erg homogene diabetes trial populatie ziet u terug in de spreekkamer. In “real-life” heeft u te maken met een divers pallet aan comorbiditeit, therapie-ontrouw, afwijkende bloedwaarden die allen een behandeling op maat vergen. GIANTT biedt inzicht in hoe deze meer persoonlijke behandelingen (kunnen) werken.

Een greep uit onderzoek  van de afgelopen jaren

  • Onderbehandeling van bloeddruk bij diabetes type 2 significant afgenomen in Groningen

Onderzoek van promovenda Sieta de Vries liet zien dat na de introductie van nascholingen en kwaliteitsindicatoren in Groningen (2008), de onderbehandeling van bloeddruk in patiënten met diabetes type 2 en systolische bloeddruk van ≥140 mmHg na 3 jaar significant is afgenomen (van 61% naar 51%). Dit verschil lijkt absoluut niet heel groot, maar opvallend is dat tegelijkertijd de mate van overbehandeling, tegen de verwachtingen in, niet is toegenomen; dit bleef namelijk stabiel op slechts 16%. Het onderzoek is gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Diabetes Care.

  • Het voorschrijven van statines in diabetes type 2: Hoe doen we het in Groningen?

Promovenda Dianna de Vries toonde aan dat bijna 80% van de Groningse diabetes type 2 patiënten de aanbevolen statine dosering krijgt voorgeschreven. Het overige deel  kreeg een lagere dosering. Bij de lagere dosering statines was twee keer zo vaak als bij de aanbevolen dosering een dosisaanpassing nodig, was de therapietrouw lager en werden LDL-cholesterol streefwaarden minder vaak bereikt. Opvallend was dat ongeacht de dosering ongeveer een kwart binnen een half jaar stopte met zijn of haar statine. Deze resultaten laten zien dat we het in Groningen aardig goed doen, maar dat er desondanks nog wat ruimte voor verbetering is. De studie benadrukt het belang van de juiste initiële keuze van statine dosering alsmede het actief monitoren van een goede therapietrouw. De studie is onlangs gepubliceerd in het International Journal of Clinical Practice.

  • Insuline gebruik geassocieerd met verhoogde mortaliteit???

Een onderzoek dat momenteel loopt, o.l.v. post-doc onderzoeker dr. Grigory Sidorenkov, richt zich op verschillen in response en mortaliteit na start van insuline in patiënten met diabetes type 2. Een eerder onderzoek uit Hoorn suggereerde dat sommige patiënten  een versnelde HbA1c daling vertoonden die gepaard ging met een toegenomen sterfte. Middels GIANTT wordt bekeken of deze resultaten bevestigd kunnen worden en hopen de onderzoekers concrete aanwijzingen te vinden om insuline gerichter en veiliger in te zetten in eerstelijnspatiënten met diabetes type 2.