Algemeen

Het GIANTT project is een regionaal samenwerkingsverband tussen zorg en wetenschap gericht op de kwaliteit van zorg voor mensen met type 2 diabetes. In dit project worden al sinds 2004 gegevens verzameld uit huisartspraktijken in de provincie Groningen. Met deze gegevens kan inzicht gekregen worden in de geleverde zorg, waarbij de nadruk licht op adequate controle en behandeling van deze groep patiënten.

Betrokkenen

Bij het GIANTT project zijn een groot aantal huisartspraktijken uit de provincie Groningen en hun patiënten met type 2 diabetes betrokken. Het GIANTT-project wordt geleid door prof. dr. Petra Denig  en uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een stuurgroep.

Publicaties

Onderstaand vindt u een overzicht van de publicaties waarbij gebruik is gemaakt van GIANTT data. Sommige artikelen zijn vrij opvraagbaar online, maar voor sommige is een abonnement vereist. Desgewenst kunnen we u een privé kopie van de publicatie opsturen.

Lopend onderzoek

Sinds 2005 zijn verschillende onderzoeksprojecten gestart met gebruikmaking van de verzamelde gegevens. Het gaat daarbij in eerste instantie om projecten gericht op de kwaliteit van (medicamenteuze) behandeling.

Privacy

Om de privacy van betrokkenen te waarborgen verzamelt, beheert en bewerkt het GIANTT team persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die gebaseerd is op de Europese General Data Protection Regulation (GDPR).