Onderzoek: wie, wat en waarom?

Wie?
Zorgverleners (huisartsen, specialisten, apothekers, verpleegkundigen, praktijkondersteuners en assistenten) en onderzoekers in de regio Groningen streven ernaar om de kwaliteit van diabeteszorg te bewaken en verbeteren. Hier heeft iedereen die zorg nodig heeft belang bij.

Wat?
Om de kwaliteit van diabetes zorg te verbeteren en onderzoeken is het nodig dat de geleverde zorg en de gevolgen daarvan op een systematische manier worden geregistreerd en onderzocht. Dit gebeurt met de GIANTT databank. De GIANTT databank wordt al sinds 2004 bijgehouden en tot op de dag van vandaag wordt hier onderzoek mee uitgevoerd onder leiding van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Wanneer nieuwe studie resultaten beschikbaar komen worden deze via een nieuwsbericht op deze site gecommuniceerd. Daarbij wordt er goed op gelet dat gegevens niet naar uw persoon te herleiden zijn.

Waarom?
Voor een individuele zorgverlener is het lastig te bepalen of de zorg die hij of zij levert altijd van voldoende kwaliteit is. Door gegevens van meerdere patiënten, zorgverleners en instellingen te verzamelen en analyseren, wordt het mogelijk uitspraken te doen over verschillen of veranderingen in kwaliteit. Ook is het hiermee mogelijk onderzoek te doen naar de behaalde resultaten op lange termijn met verschillende behandelingen en zo de optimale behandeling voor specifieke patiënt populaties te identificeren (persoonlijke behandeling).