Privacy en informeren van patiënten

Privacy beleid

GIANTT heeft een privacy en gegevensbeschermingsbeleid conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over dit beleid is hier te vinden.

Echter, wat houdt dit beleid voor uw als deelnemende huisartspraktijk in? Voordat u patiënt gegevens anoniem verstrekt via het VIP portaal aan GIANTT, informeert u de patiënten met type 2 diabetes hierover en stelt u schriftelijke informatie beschikbaar (klik hier voor een voorbeeld (.doc bestand)). Dit kan middels een brief of poster en op uw website. Belangrijk is om in de privacyverklaring op uw website aan te geven dat gegevens gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek en dat patiënten bezwaar kunnen maken tegen dit gebruik van data. U kunt daarbij eventueel verwijzen naar een apart tabblad ‘Wetenschappelijk onderzoek’ op uw website. Een voorbeeldtekst voor uw website kunt u opvragen via p.denig@umcg.nl.

Bezwaar maken

Wanneer een patiënt niet wil dat zijn/haar (anonieme) gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek door GIANTT, dan moet u dat bezwaar noteren in het VIP portaal van Calculus/Proigia (zie deze PDF voor stap-voor-stap instructie). Dit zorgt ervoor dat de gegevens niet worden doorgeleverd naar de GIANTT databank. Uw patiënten kunnen eventueel gebruik maken van een bezwaarformulier, dat zij via onze website kunnen downloaden. U kunt dit formulier ook in PDF downloaden.