Onderzoek

Uit klinisch onderzoek, veelal uitgevoerd in specialistische tweedelijnscentra, blijkt dat met intensieve diabetes behandeling veel gezondheidswinst is te behalen. Onduidelijk is echter of deze positieve resultaten ook gelden voor de eerstelijns huisartssetting. Slechts een deel van de vaak erg homogene diabetes trial populatie ziet de huisarts terug in de spreekkamer, terwijl het grootste deel van de diabetes type 2 patiënten daar behandeld wordt. In “real-life” vinden we vaak een divers pallet aan comorbiditeit, therapie-ontrouw, afwijkende bloedwaarden die allen een behandeling op maat vergen.

Het GIANTT cohort biedt de mogelijkheid voor longitudinaal en cross-sectioneel observationeel onderzoek in een representatieve eerstelijnspopulatie met diabetes type 2 in Noord-Nederland. Studies kunnen zich bijvoorbeeld richten op voorschrijfpatronen (over tijd), invloed van beleid en interventies op verschillende labwaarden en patiënt uitkomsten, of therapietrouw onderzoek.

PROVALID studie

De Nederlandse populatie van de internationale PROVALID cohort studie is ingebed in het GIANTT cohort. Een korte (Engelse) beschrijving van de PROVALID studie is hieronder te vinden.

Achtergrond:

Niercomplicaties zijn één van de meest ingrijpende complicaties van diabetes. Diabetes is de hoofdoorzaak van eindstadium nierfalen, maar binnen Europa zien we grote variabiliteit in de incidentie.  In 2008 had in Oostenrijk 29% van de dialyse patiënten diabetische nefropathie, een aantal dat aanzienlijk verschilt van Nederland (14.6%) en Schotland (6.5%). Terwijl in Oostenrijk de prevalentie van patiënten met type I diabetes op dialyse 52.9 per miljoen mensen was, was het aantal mensen met type II diabetes 149.3. In Nederland ging dit om 35.9 en 57.9 en in Schotland om 80.7 en 25.5. De redenen voor deze discrepanties zijn onduidelijk en er zijn geen grote nationale epidemiologische databases beschikbaar die de exacte incidentie van diabetische nefropathie, cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit van diabeten met en zonder nierschade rapporteren. PROVALID is een prospectieve cohort studie in patiënten met type II diabetes in vijf Europese landen (Oostenrijk, Hongarije, Nederland, Polen en Schotland). Alle patiënten worden behandeld volgens de lokale richtlijnen en hun incidentie van renale en cardiovasculaire uitkomsten, alsmede mortaliteit, zal worden gemonitord.

Doel studie:

PROVALID heeft 3 belangrijke doelen:

  1. Het onderzoeken van de cumulatieve incidentie van renale complicaties in patiënten met type II diabetes in verschillende Europese landen
  2. Verzamelen van bloed en urine tijdens patient inclusie ter validatie van potentiële biomarkers voor renale ziekte diagnose, prognose, preventie en therapie op het genoom, transcriptoom, proteoom en metaboloom niveau na 5 jaar
  3. Het onderzoeken van de cumulatieve incidentie van cardiovasculaire complicaties in patiënten met type II diabetes in verschillende Europese landen

Deelnemers in Nederland

Nederlandse PROVALID deelnemers worden via het GIANTT netwerk in Groningen, Haren, Delfzijl en Winschoten geworven. In totaal doen 900 mensen mee.