Onderzoek

Uit klinisch onderzoek, veelal uitgevoerd in specialistische tweedelijnscentra, blijkt dat met intensieve diabetes behandeling veel gezondheidswinst is te behalen. Onduidelijk is echter of deze positieve resultaten ook gelden voor de eerstelijns huisartssetting. Slechts een deel van de vaak erg homogene diabetes trial populatie ziet de huisarts terug in de spreekkamer, terwijl het grootste deel van de diabetes type 2 patiënten daar behandeld wordt. In “real-life” vinden we vaak een divers pallet aan comorbiditeit, therapie-ontrouw, afwijkende bloedwaarden die allen een behandeling op maat vergen.

Het GIANTT cohort biedt de mogelijkheid voor longitudinaal en cross-sectioneel observationeel onderzoek in een representatieve eerstelijnspopulatie met diabetes type 2 in Noord-Nederland. Studies kunnen zich bijvoorbeeld richten op voorschrijfpatronen (over tijd), invloed van beleid en interventies op verschillende labwaarden en patiënt uitkomsten, of therapietrouw onderzoek.