Data aanvraag

Geïnteresseerd om te werken met GIANTT data? Hieronder vindt u informatie over de data aanvraag procedure.

Data aanvraag formulier

Een data aanvraag kan worden ingediend via het data aanvraag formulier. Op dit formulier vult u de onderzoekstitel, financier, onderzoeksvragen, methode en tijdslijn in. Het formulier kan opgestuurd worden naar GIANTT-stuurgroep voorzitter prof dr P Denig (email: p.denig@umcg.nl).

Data overeenkomst voor werken met GIANTT data

Onderzoekers die willen werken met GIANTT data moeten de data procedures lezen en begrijpen en vervolgens de Data Recipient Agreement tekenen. De procedure en agreement (PDF) kunnen hier worden gedownload. Deze overeenkomst kan opgestuurd worden naar GIANTT-stuurgroep voorzitter prof dr P Denig (email: p.denig@umcg.nl).

Beschikbare data

Een overzicht van alle beschikbare GIANTT data kan hier worden gevonden.

Voor vragen over specifieke variabelen, kunt u altijd contact opnemen.

Voorwaarden voor onderzoek en procedures

Voordat gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, dient een schriftelijke aanvraag daartoe te worden voorgelegd aan de stuurgroep van GIANTT. Deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de toeleveranciers van de data en van het Universitair Medisch Centrum Groningen (zie betrokkenen). Beoordeeld wordt of het onderzoek past binnen de doelstellingen van GIANTT. Belangrijk is dat de afspraken met de toeleveranciers niet geschonden worden. De stuurgroep bewaakt daarnaast de wetenschappelijke belangen van GIANTT. Onderdeel van de afspraken met toeleveranciers vormt hetgeen ook beschreven staat in de melding van GIANTT bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP):

1. Gegevens mogen alleen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

  • Structurele evaluatie van geleverde zorg aan diabetespatiënten en de gevolgen daarvan op morbiditeit en mortaliteit.
  • Verbeteren van kwaliteit van zorg aan diabetespatiënten.
  • Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek t.b.v. eerdergenoemde doelen.

2. Mogelijke ontvangers van (bewerkte) gegevens zijn:

  • De onderzoeksgroep van GIANTT onder verantwoordelijkheid van de GIANTT stuurgroep mogen de gegevens in niet-identificeerbare, gecodeerde vorm ontvangen.
  • Derden: onderzoekers op het gebied van diabeteszorg mogen de gegevens in niet-identificeerbare, gecodeerde vorm ontvangen onder gestelde voorwaarden: a) goedkeuring van onderzoeksprotocol door GIANTT stuurgroep, en b) ondertekening overeenkomst voor correct gegevensgebruik.

Kosten

Afhankelijk van de hoeveelheid data, aard van het onderzoek en de financiering zal een persoonlijke offerte worden opgesteld.