Lopend onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Sinds 2005 zijn verschillende onderzoeksprojecten gestart met gebruikmaking van de verzamelde gegevens. Het gaat daarbij in eerste instantie om projecten gericht op de kwaliteit van (medicamenteuze) behandeling. Resultaten worden gepresenteerd op nationale en internationale congressen en in verschillende tijdschriften (zie Publicaties).

Onderzoeksvragen hebben o.a. betrekking op:

  • de kwaliteit van medicamenteuze behandeling in relatie tot patiënt factoren en uitkomsten
  • identificatie van factoren die het al dan niet starten of intensiveren van een behandeling bepalen
  • identificatie van factoren die het al dan niet stoppen of afbouwen van een behandeling (‘deprescribing’) bepalen; kijk voor meer onderzoek rondom deprescribing bij mensen met diabetes op de website van het DISCARDt (DeIntensifying CARdiovascular & Diabetes treatment) project
  • inzicht en verbetering van medicatiegebruik bij patiënt die verschillende (preventieve) geneesmiddelen behoeven; hierbij is onder meer aandacht voor therapietrouw, kijk voor meer onderzoek rondom therapietrouw op de website van het Therapietrouw Expertise Centrum Noord Nederland MAECON
  • inzicht en verbetering van medicatiegebruik bij patiënt die verschillende (preventieve) geneesmiddelen behoeven
  • gebruik en bruikbaarheid van totaal risico management vanuit het oogpunt van de behandelaar en de patiënt
  • ontwikkeling van patiënt-georiënteerde interventie strategieën ter verbetering van (preventieve) behandeling
  • ontwikkeling en evaluatie van indicatoren om de kwaliteit van voorschrijven te bepalen