Patiënten

Onderzoek: wie, wat en waarom

Zorgverleners (huisartsen, specialisten, apothekers, verpleegkundigen, praktijkondersteuners en assistenten) en onderzoekers van gezondheidszorg streven ernaar om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Hier heeft iedereen die zorg nodig heeft belang bij.

Hoe wordt met mijn gegevens omgegaan?

Voordat uw gegevens anoniem verstrekt worden, ontvangt u een folder of brief van uw zorgverlener. Wanneer u niet wilt dat uw (anonieme) gegevens worden gebruikt, dan kunt u dat melden aan degene die u daarover geïnformeerd heeft. Deze noteert het bezwaar in uw dossier en zorgt ervoor dat uw gegevens niet worden opgenomen in het onderzoek.