Privacy

Om de privacy van betrokkenen te waarborgen verzamelt, beheert en bewerkt het GIANTT team persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die gebaseerd is op de Europese General Data Protection Regulation (GDPR).

De privacyverklaring van GIANTT is in PDF hier te vinden. Hierin staan de uitgangspunten en procedures beschreven met betrekking tot het verzamelen, beheren en bewerken van gegevens. Dit is leidend bij elke aanvraag voor het doen van onderzoek met GIANTT data.

Nadere beschrijving van alle getroffen maatregelen om de bescherming van gegevens te waarborgen, zijn vastgelegd in het Gegevensbeschermingsbeleid (in PDF) dat hier te vinden is.