Dit voorjaar zijn vanwege de Covid-restricties de master studenten geneeskunde teruggeroepen uit hun co-schappen. Om niet te veel studievertraging op te lopen, hebben ze de mogelijkheid gekregen om vervroegd en versneld hun wetenschappelijke stage te doen. Voorwaarde was wel dat zij deze stage vanuit huis kunnen uitvoeren. Dankzij de GIANTT databank hebben 6 master studenten dit kunnen doen rondom uiteenlopende thema’s gerelateerd aan de diabeteszorg, zoals de invloed van kwetsbaarheid op starten met een SU-derivaat of insuline, de invloed van het hebben van kanker op de diabeteszorg en man/vrouwverschillen in behandeling.