De GIANTT gegevens zijn ook gebruikt om NHG indicatoren m.b.t. diabetesbehandeling te ontwikkelen. [1,2] Het gaat om indicatoren die het tijdig starten of stapsgewijs ophogen met medicatie bij patiënten tot 70 jaar vaststellen en een indicator die mogelijke overbehandeling van glucose-verlagende medicatie bij 80-plussers weergeeft. Onderzoek gepubliceerd in Diabetes Care [3] laat zien dat met name dit tijdig starten en ophogen voorspellend is voor betere uitkomsten op de verschillende risicofactoren. Effecten zijn -0,50 tot – 0,81 op HbA1c (%); -0,64 tot -0,97 op LDL-c (mmol/L); -8,63 tot -9,95 op systolische bloeddruk (mmHg).

Referenties

  1. Smits KP, e.a. Development and validation of prescribing quality indicators for patients with type 2 diabetes. Int J Clin Pract. 2017;71(1)
  2. Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2, versie 1.12, oktober 2019. https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/images/ha-indicatoren_dm2-v1.12-11okt19.pdf
  3. Smits KP, e.a. Prescribing quality and prediction of clinical outcomes in patients with type 2 diabetes: a prospective cohort study. Diabetes Care 2017;40:e83-4