Veel van de diabetes behandelingen die we beschikbaar hebben in de dagelijkse praktijk zijn getest in grote klinische studies en zijn over de gehele studie populatie effectief gebleken. Echter, dit betekent niet dat ze in elke persoon even effectief zijn. Sommige mensen reageren goed op een behandeling en andere mensen niet. Dit is o.a. verklaarbaar door verschillen in bijvoorbeeld lichaamsgewicht, leeftijd, geslacht, genen en andere aandoeningen. Voor de optimale behandeling moeten we dus rekening houden met deze persoonlijke eigenschappen, dit wordt ook wel “personalized medicine” genoemd. Echter, voordat we dit goed kunnen inzetten in de dagelijkse diabetes behandeling is meer onderzoek nodig. In 2018 is daarom in het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen een groot project gestart rondom “personalized medicine bij diabetes” genaamd PROMINENT. Binnen dit project zal o.a. de GIANTT database, met data van meer dan 60.000 mensen met diabetes in de regio Groningen, worden ingezet om verschillen in de effectiviteit van diabetes behandelingen te kunnen verklaren. Meer informatie over het PROMINENT project is hier te vinden.